פארק עופר משרדים להשכרה בחיפה יקנעם

בקרוב

When you decide to purchase weed from our on-line store, you're presented with a lot of alternatives. When it might sound a little sketchy, it's completely feasible to purchase weed safely and legally online you just have to understand what you're doing. Legal Weed Fly is among the national and worldwide pioneers when it has to do with providing medical cannabis patients with nothing but the https://www.420evaluationsonline.com very best.

בפארק עופר יקנעם מתוכנן להיבנות בנין מלאנוקס – שלב ב’, בשטח עילי של כ- 15,000 מ”ר משרדים ובנוסף 3 קומות חניה לכ- 350 רכבים.

בהתאם לראייתה ותפיסתה את העתיד של מליסרון בע”מ, בבניית קמפוסים חדשניים ומובילים ובמסגרת תכנון התב”ע החדשה בפארק עופר יקנעם, מתוכננים עוד כארבעה מבנים חדשים בשטח כולל )נוסף( של כ- 80,000 מ”ר.

שטחו הכולל, העתידי, של פארק עופר יקנעם כקמפוס חדש ומתקדם כ- 140,000 מ”ר.

park_pg2_odot_bekarov pic